Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi bilim dalının kapsamı, estetik ve rekonstrüktif cerrahi olmak üzere başlıca iki ana bölümden oluşur.

Estetik cerrahi ameliyat ve girişimlerinde, vücudun aslen normal olan organ ve bölümlerinin yeniden şekillendirilmesi gerçekleştirilir. Burada, genellikle kişilerin özgüvenlerini artırmak ve kendileri ve çevresiyle daha iyi ilişkiler içinde bulunmalarını kolaylaştırmak hedeflenir.

Rekonstrüktif cerrahi ameliyat ve girişimleri travma, kanser, infeksiyon ya da doğumsal yapı bozuklukları gibi nedenlerle normalliğini yitirmiş organ ve dokuların yeniden yapılanmasını ve işlevlerini kazanmasını amaçlar.

Bazı ameliyat ve girişimler ise hem rekonstrüktif yapılanma hem de estetik uyum amaçlarına hizmet edebilmektedir. Kanser nedeniyle alınan bir memenin yeniden yapılmasından sonra diğer memenin uyum amacıyla yukarı kaldırılması ya da küçültülmesi bu durumun en sık başvurulan örneklerindendir.

Plastik ve Rekonstrüktif cerrahide, ameliyatlara ek olarak cerrahi olmayan bir çok tedavi yönteminden de yararlanılır. Bunların arasında varisli damarların tedavisinde kullanılan damar içi lazer (EVLT) lazer ve skleroterapi teknikleri, kılcal damarların ve istenmeyen tüylerin tedavisinde kullanılan lazer teknikleri ve kırışıklıkların tedavisinde kullanılan botox, kollajen ve yağ injeksiyonları sayılabilir.

Bölümümüzde, ameliyat ve diğer girişimlerinizden önce tüm seçenekleriniz ile risk ve yararlarını bilmenize büyük önem vermekteyiz. Plastik ve Rekonstrüktif cerrahide her hastanın problemi, beklentileri, tedavi seçenekleri, riskleri ve sonuçları farklıdır.

Plastik ve Rekonstrüktif cerrahide uygulanan başlıca girişimler:

Estetik Cerrahi

Yağ emme (liposuction)
Karın germe (abdominoplasty)
Yüz-boyun-alın germe (face-neck-brow lift)
Meme büyütme (augmentation)
Meme askılama (mastopexy)
Meme küçültme (reduction)
Meme rekonstrüksiyonu (reconstruction)
Burun estetiği (rhinoplasty)
Göz kapağı estetiği (blepharoplasty)
Yüz protezleri (facial implants)
Kırışıklıkların tedavisi (wrinkle treatment)
Kollajen ve Yağ enjeksiyonları (collagen and fat injections)
Botox enjeksiyonu (botox injection)
Kimyasal cilt yenilenmesi (TCA/Phenol chemical peel)
Mekanik cilt yenilenmesi (dermabrasion)
Lazerle cilt yenilenmesi (laser skin resurfacing)
Dış kulak estetiği (otoplasty)
Kılcal damarların tedavisi (spider veins)
Lazerle epilasyon (laser epilatiın)

Rekonstrüktif Cerrahi

Cilt kanserleri (skin cancers)
Meme rekonstrüksiyonu (breast reconstruction)
El cerrahisi (hand surgery)
Varisli damarların tedavisi (varicose veins)
Yanıklar (burns)
Konjenital anomaliler (congenital anomalies)
Yüz ve çene kırıkları (maxillofacial fractures)
Posttravmatik doku defektleri (posttraumatic tissue defects)
Postonkolojik doku defektleri (postoncologic tissue defectes)
Yara tedavisi (wound care


Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Bölüm Doktorları