Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Tedavisi Takip Edilen Hastalar;
• Prematüre bebekler
• Solunum güçlüğü yaşayan bebekler
• Sarılık geçiren bebekler
• Metabolik bozukluklar yaşayan bebekler
• Menenjit ve sepsis gibi hastalıklar yaşayan bebekler