Doç. Dr. Tuğrul Tansuğ

Doç. Dr. Tuğrul Tansuğ


Uzmanlık : Genel Cerrahi


Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim :

Doçentlik
- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2001 / İzmir


Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1990 / İzmir


Tıp Doktoru Eğitimi
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982 / İzmir


Uzmanlık Alanları :

• Endokrin cerrahisi (Tiroid, paratiroid, böbreküstü bezi cerrahisi)

• Sindirim sistemi cerrahisi (Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak cerrahisi, Ano-rektal hastalıklar; safra kesesi ve yolları, pankreas cerrahisi)

• Meme hastalıkları

• Karın ve kasık fıtıkları cerrahisi

• Laparoskopik cerrahi

• Robotik cerrahi

• Cerrahi inovasyon


Deneyim:

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Tansuğ, 1983 – 1986 yılları arasında zorunlu hizmet ve askerlik hizmetini tamamladı. 1990 yılında İzmir’de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi uzmanlığını alan Tansuğ, ardından aynı hastanede başasistan / uzman olarak çalışmaya devam etti. 2001 yılında Genel Cerrahi Doçenti olan Doç. Dr. Tuğrul Tansuğ, Aralık 2010’da emekli olarak devlet hizmetinden ayrıldı. 2010’dan itibaren İstanbul ve Kocaeli’de özel hastanelerde ve İstanbul’da özel muayenehanesinde çalışan Tansuğ, 2017 yılının Aralık ayından itibaren Özel Adatıp İstanbul Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.


Üyelikleri :

urum Üyelikleri (Ulusal)
 
1- Türk Cerrahi Derneği
2- Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
3- Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği
4- Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
5- Türk ObeziteCerrahisi Derneği – International Federation for Surgery of Obesity
6- İzmir Meme Hastalıkları Derneği
7- Ege Bölgesi Cerrahi Derneği  (2010-2011 dönemi yönetim kurulu üyesi)
8- Cerrahi Enfeksiyon Derneği 
 
Kurum Üyelikleri (Uluslararası)
 
1-   International Federation for Surgery of Obesity
2-   European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
3-   Mediterranean Society of Coloproctology (MSCP)


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

Bilimsel Yayınlar

• Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 35 makale
 
• Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 43 makale
 
• 2 kitap bölümü
 
• Uluslararası kongrelerde sunulmuş 42 bildiri
 
• Ulusal kongrelerde sunulmuş 98 bildiri


Ödüller:

1.  Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu İzmir Şubesi, Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü (30.3.1989)    (Kolorektal kanserlerde perioperatif intraportal, intraperitoneal ve intravenöz sistemik 72 saatlik kemoterapi uygulamasının 25 aylık sonuçlarının değerlendirilmesi)
2. 2.Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Bursa, 8-11 Mart 2007. En iyi poster yarışması İkincilik Ödülü. (İnkarsere karın duvarı fıtıklarında morbidite ve mortaliteye etkili faktörler. Derici H, Ünalp HR, Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Kamer E.)
3. III. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, Adana, 12-14 Nisan 2007. En iyi poster yarışması Birincilik Ödülü. (Videoanoskop kullanılarak stapler ile hemoroidopeksi: Dünyada ilk. Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Derici H, Kara C, Sözütek A.)
4. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 1-4 Temmuz 2007. En iyi poster yarışması Birincilik Ödülü. (Laparoskopik kolesistektomi sırasında oluşan iatrojenik safra kesesi delinmesini kapatmak için yeni bir yöntem: Band ligasyonu. Derici H, Bozdağ AD, Tansuğ T, Nazlı O, Reyhan E.)
5. SMIT2007 (Society for Medical Innovation and Technology) XIX. kongresi, Sendai, Japonya, 20-22 Kasım 2007.  En iyi poster yarışmasında mansiyon. (Videoanoscope assisted stapled hemorrhoidopexy: First in the world. Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Derici H, Kara C, Sözütek A)
6. Ege Cerrahi Kongresi. İzmir, 23-26 Nisan 2009. Poster değerlendirmesinde ikincilik ödülü. (Sildenafil’in yara iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma. Derici H, Kamer E, Ünalp HR, Diniz G, Bozdağ AD, Tansuğ T, Ortaç R, Erbil Y.)
7. 5.Cerrahi Araştırma Kongresi. Ankara, 10-12 Aralık 2009. En iyi poster yarışmasında ikincilik ödülü. (Laparoskopik kolesistektomi sırasında safra kesesi traksiyonu için tasarlanan askı-iğne. Tansuğ T, Karabuğa T, Bozdağ AD.)
8. Ege Cerrahi Günleri Sempozyumu Ödüllü Proje Yarışmasında Mansiyon. İzmir, 7-8 Ekim 2011.
9. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi Buluş Yarışmasında birincilik ödülü. Ankara, 8-10 Aralık 2011.
10. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi Buluş Yarışmasında birincilik ödülü. Konya, 12-14 Kasım 2015.


Patentler:

1. Bir askı iğne (TR 2013/12861)
2. Laparoskopik cerrahi girişimler için çok işlevli el aleti  (TR 2015/15193)
3. Laparoskopik cerrahi için sürekli zımbalama aleti   (TR 2017/07597)