Embriyolog Ender Y. Kalyan

Embriyolog Ender Y. Kalyan


Uzmanlık : Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 10.02.1981


Eğitim :

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (1999-2004)
Kocaeli Üniversitesi Tıp Faültesi Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyokimya (2008-2010)
Leon Üniversitesi, İspanya Moleküler Biyoloji, Doktora (2006-...)


Deneyim:

Bahçeci Sağlık Grubu Klinik Embriyolog (2004-2007)
Kocaeli Üniversitesi Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu (2008-2012)
South Bohemia Üniversitesi-Çek Cumhuriyeti-Araştırmacı (2012-2013)
Eurofertil Tüp Bebek Merkezi ÜYTE Kalite Kontrol Sorumlusu (2013-2014)
Özel Adatıp Hastanesi ÜYTE Laboratuvarı Sorumlusu (2014-...)


Üyelikleri :

ESHRE (Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği)
TSRM (Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Derneği)
Türk-Alman Jinekoloji Derneği
Klinik Embriyoloji Derneği


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

SEMİNER VE SERTİFİKALAR

21 Aralık 2005 Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

16-18 Nisan 2008 IVF Başarısının Optimizasyonu, Embriyo Kültürü, Kalite Kontrol ve Vitrifikasyon Eğitimi, Göteborg, İsveç

Ağustos 2008 Blastokist kültürü ve embriyo vitrifikasyonu eğitimi Cork, İrlanda

28 Şubat 2009 Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiği’nde İkinci Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu, İstanbul

28-29 Eylül 2009 II. Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Endometrium-Embriyo Kokültürü Uygulamaları Kursu 

Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Mayıs 2009 Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı

Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

08 Haziran 2009 İn vitro matürasyon ve Oosit Vitrifikasyonu Eğitimi Montreal, Quebec, Kanada

Haziran 2012 Avrupa’da geçerli klinik embriyolog sertifikası, ESHRE

Haziran 2015 Avrupa’da geçerli kıdemli embriyolog sertifikası, ESHRE

 

MAKALELER VE BİLDİRİLER

1)Çaliskan E, Yalcinkaya E. Empty Follicle or Not? A Case Report. GORM 2010; 16(2): 112-114.
2)Yalcinkaya E., Cekmen M.B., Budak O, Caliskan E. Effect of follicular fluid NO•, MDA and GSH levels on in vitro fertilization outcomes. JTGGA 2013; 14(3):136-141.
3)Yalcinkaya E., Caliskan E, Budak O. In vitro maturation may prevent the cancellation of in vitro fertilization cycles of poor responder patients: a case report. JTGGA 2013; 14: 235-237.
4)Expression of Trophinin and dipeptidyl peptidase IV in endometrial co-culture in the presence of embryos: A comparative Immunohistochemical Study. Elif Gelenli Dolanbay, Melda Yardimoglu, Ender Yalcinkaya, Yusufhan Yazir, Ayça Aksoy, Erdal Karaoz, Eray Caliskan. Molecular Medicine Reports 2016; DOI: 10.3892/mmr_xxxxxx
5)The Frequency of Embryo Multinucleation Detected By Time-Lapse System and Its Impact on Pregnancy Outcome. Ergin E.G., Caliskan E, Yalcinkaya E, Oztel Z, Cokelez K, Ozay A, Ozornek H. Fertil Steril 2014 Oct;102(4):1029-1033.
6)Reproducibility of a time-lapse embryo selection model based on morphokinetic data in a sequential culture media setting. Yalcinkaya E, Ergin EG, Caliskan E, Oztel Z, Ozay A, Ozornek H. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014; 15(3): 156–160.
7)Evaluation of the effect of STZ-induced diabetes on oocyte morphology & subsequent embryo development in superovulated mice. Budak O, Yalcinkaya E, Ceylan S, Alyuruk B, Caliskan E. Journal of Animal and Veterinary Advances 2016
8)İnsan Endometrial Stromal Kök Hücrelerinin İzolasyonu ve in vitro Karakterizasyonu. E. Karaöz, E. Çalışkan, A. Aksoy, S. Ayhan, ZS. Genç, G. Gacar, E. Yalçınkaya, A.E. Sarıboyacı. Bildiri, 8. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya’da sözlü sunum olarak kabul edilmiştir.
9)İnsan Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür ortamında embriyo varlığına verdikleri yanıtın immünohistokimyasal olarak araştırılması. Elif Gelenli, Melda Yardımoğlu, Eray Çalışkan, Erdal Karaöz, Ender Yalçınkaya, Yusufhan Yazır. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010 (TSRM 2010), Antalya’da sözlü sunum olarak kabul edilmiştir. Poster Bildiri dalında birincilik ödülü kazanmıştır.
10)Diyabetin kontrollü ovarian stimülasyon uygulanmış fare oosit ve embriyolarının üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Özcan Budak, Süreyya Ceylan, Eray Çalışkan, Ender Yalçınkaya, Yusufhan Yazır. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010 (TSRM 2010), Antalya’da sözlü sunum olarak kabul edilmiştir