Op. Dr. Metin Şenol


Uzmanlık : Genel Cerrahi


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 1978


Eğitim :

TED Zonguldak Koleji (1989-1996)
Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi, İstanbul (1996-2003)
ÜDS: 82.5
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul (2004-2009)


Deneyim:

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul (2004-2009)
Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi (2010-2010)
Nevşehir Devlet Hastanesi (2010-2013)
Özel Kapadokya Hastanesi Nevşehir (2013-2014)
Özel Adatıp Hastanesi Sakarya (2014-...)


Üyelikleri :

Endoskopi Sertifikası
Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu
Türk Cerrahi Derneği Üyeliği
European Association For Endoscopic Surgery Üyeliği


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

Bilimsel Çalışmalar

1.The effect of fibrin glue on the intensity of colonic anastomosis in the presence and absence of peritonitis: an experimental randomized controlled trial on rats.
Senol M, Altintas MM, Cevık A, Altuntas YE, Barisik NO, Bildik N, Oncel M.
ISRN Surgery 2013;2013:521413. DOI: 10.1155/2013/521413.

2.Intestinal Obstruction due to Colonic Lithobezoar: A Case Report and a Review of the Literature

Senol M, Ozdemir ZÜ, Sahiner IT, Ozdemir H.
Case Reports in Pediatrics 2013;2013:854975. DOI: 10.1155/2013/854975.

3.Rapunzel Syndrome Case Report; A 13-year-old Girl.
Özdemir H, Özdemir Z, Şahiner T, Şenol M.
International Journal of Trichology 2012;4:275-7. DOI: 10.4103/0974-7753.111202

4.Sacrococcygeal Foreign Body Progressing With Pilonidal Sinus Clinical Picture; Report of a Case.
Özdemir Z, Özdemir H, Şahiner T, Şenol M.
The Journal of Emergency Medicine 2013 DOI: 10.1016/j.jemermed.2013.05.022

5.Whole Natal Cleft Excision And Flap: An Alternative Surgical Method In Extensive Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Disease.
Özdemir H, Özdemir Z, Şahiner T, Şenol M.
Acta Chirurgica Belgica 2014, 114, 266-270

Ulusal Yayınlar

1.A young man with a 12 cm cyst of the spleen
Şenol M, Özdemir H, Özdemir Z, Şahiner T.
Marmara Medical Journal 2014; 27: 76-7 DOI: 10.5472/MMJ.2013.02611.2

2.A Rare Pathology Mimicing Acute Appendicitis; Epiploic Appendagitis
Akut Apandisiti Taklit Eden Nadir Bir Patoloji; Epiploik Apandajit.
Özdemir H, Özdemir Z, Şenol M, Şahiner T.
Sakarya Medical Journal 2014; DOI: 10.5505/sakaryamj.2014.53244

3.Colonic Lithobezoar, A Rare Cause Of Ileus
Kolonik Litobezoar, Nadir Rastlanan Bir İleus Nedeni
Özdemir H, Özdemir Z, Şenol M, Şahiner T.
Cumhuriyet Medical Journal 2014; 36 DOI: 10.7197/1305-0028.2032

4.Non-traumatic pseudocyst at the spleen; a case report
Dalağın Travmatik Olmayan Psödokisti; Olgu Sunumu
Şenol M, Özdemir H, Özdemir Z, Şahiner T.
Kafkas Journal Of Medical Sciences 2014; 4(2):79–83 DOI: 10.5505/kjms.2014.24008


Uluslararası Kongre Sunumları

1.Is Remaining Natal Cleft Responsible For Recurrences In Pilonidal Disease
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, VP-15 Video Presentation

2.Trocar Site Hernia After Laparoscopic Cholecystectomy
21st International Congress of the EAES Vienna, Austria, June 2013, P021 Sözel Poster Sunumu

3.Laparoscopic Cholecystectomy For Acute Cholecystitis; When And Why?
21st International Congress of the EAES Vienna, Austria, June 2013, P327 Sözel Poster Sunumu


Ulusal Kongre Sunumları

1.Kolon Kanseri Nedeniyle 13 Yıl Önce Ameliyat Ettiğimiz Hastada Primer Duodenum Kanseri
6.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007, S-137 Sözel Sunum

2.Batın Nafiz DKAY Nedeniyle Opere Edilen ve Gözden Kaçan Sağ Proksimal Üreter UPJ Seviyesinde Yaralanma Olan Hasta
6.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007, S-089 Sözel Sunum

3.Perine Yaralanmaları
5.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, S-1 Sözel Sunum

4.Kliniğimizde Aşamalı Abdominal Onarım(STAR) Uygulamaları
5.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, S-29 Sözel Sunum


Uluslararası Posterler

1.Laparoscopic Inguinal Hernia Repair Experiences In An Urban Hospital In Turkey
21st International Congress of the EAES Vienna, Austria, 19-22 June 2013, P-020

2.Gastroscopy And Flexible Sigmoidoscopy Results In A Country Hospital For 12 Months
21st International Congress of the EAES Vienna, Austria, 19-22 June 2013, P-070

3.The Effect Of The Fibrin Glue On The Intensity Of Colonic Anastomosis In Peritonitis; Experimental Randomized Controlled Trial On Rats.
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-46

4.Harmonic Scalpel vs. Ferguson Haemorrhoidectomy: A Clinical Study
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-20

5.Diagnostic Value Of Hook Wire Localization Biopsy By Imaging Guidance For Non-palpable Breast Lesions
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-03

6.Single-incision Laparoscopic Cholecystectomy Versus Conventional Laparoscopic Cholecystectomy In Respect To Trauma Induced Stres Response
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-08

7.The Implication Of Serum I-FABP Levels In The Early Diagnosis Of Acute Mesenteric Ischemia (Experimental Study)
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-29

8.The Significance Of Fixation vs. Non-fixation Of Prolene Mesh Placed In Preperitoneal Space Of Rats In T.E.P. Procedure
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-05

9.The Frequency Of Intestinal Obstruction Associated With The Use Of Activated Charcoal In Multiple Doses
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-18

10.Comparison Of Primary Repair And Limberg Flap Technique In Pilonidal Sinus Disease
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-22

11.Assessing The Risk Of Breast Cancer By Gail Risk Scale In A State Women Population
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-21

12.A State Hospital’s Surgical Intensive Care Unit Experiences
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-19

13.Primary Cecal Epiploic Appendagitis Mimicing Acute Appendicitis; Report Of 4 Cases
48. Congress of the ESSR, İstanbul, May 2013, PP-23

14.Giant Liver Hydatid Cyst Without Bile Leakage.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, November 2012, PP-426

15.Primary Splenic Hydatid Cyst.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, November 2012, PP-427

16.Diffuse Gallbladder Adenomyomatosis.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, November 2012, PP-423

17.Non-Traumatic Pseudocyst Of The Spleen.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, November 2012, PP-607

18.Transverse Colon Volvulus.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, November 2012, PP-57

19.Multiple Intestinal Injuries Associated With Firearm Wounds.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, November 2012, PP-164

20.Urinary Bladder Herniation Following Cesarean Section.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, November 2012, PP-552

21.Importance Of Preserving Ileocecal Valve At Mesenteric Ischemia Cases.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, November 2012, PP-328

22.An Unusual Complication; Migration Of Gastrostomy Tube.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, November 2012, PP-327

23.Our Approach To Sigmoid Colonic Volvulus .
10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, 2009, P-151

24.Preventing Delay Of The Diagnosis In Acute Abdomen.
10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, 2009, P-33


Ulusal Posterler

1.Aynı Operasyonda Laparoskopik Totally Extraperitoneal (TEP) Kasık Fıtığı Tamiri ve Laparoskopik Kolesistektomi; Olgu Sunumu
4.Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, Nisan 2013, PP-19

2.Laparoskopik Kasık Fıtığı Tamiri Deneyimimiz
4.Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, Nisan 2013, PP-18

3.Nevşehir Devlet Hastanesi İki Yıllık Fıtık Cerrahisi Sonuçlarımız
4.Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, Nisan 2013, PP-29

4.Hiperlipidemiye Sekonder Akut Nekrotizan Pankreatit; Olgu Sunumu
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2013 PP-165

5.Akut Kolesistitte Laparoskopik Kolesistektomi: Ne Zaman ve Neden?
9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2013 PP-124

6.Peptik Ülser Perforasyonu Nedeniyle Opere Edilen Hastalarımızın Değerlendirilmesi
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2013 PP-123

7.Sezeryan Sonrası Rektus Kılıfı Hematomu
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2013 PP-48

8.Akut Batın Olgularında Diagnostik Laparoskopi Deneyimimiz
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2013 PP-136

9.Mermi Çekirdeğinin Termal Hasarına Bağlı Gelişen Vezikorektal Fistül
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2013 PP-167

10.Nekrotizan Fasiitis Deneyimimiz
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2013 PP-166

11.Litobezoara Bağlı Mekanik İntestinal Obstrüksiyon.
18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012

12.Pilonidal Sinüs Kliniği İle Seyreden Sakrokoksigeal Yabancı Cisim.
18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012

13.İnguinal Fıtık Tamirinde Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Yaklaşımda Mesh Tespitinin, Tespitsiz Yöntemle Karşılaştırılması
9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009, P37

14.10 Yılda Opere Edilen Erkek Meme Kanserlerimiz
17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, P-77

15.Meme Kanserli Olgularımız: Beş Yıllık Deneyimimiz
17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, P-76

16.Memede Palpe Edilemeyen Lezyonlarda Stereotaktik İşaretleme:Beş Yıllık Deneyimimiz
17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, P-75

17.Boğulmuş İnguinal Herni Nedeniyle Opere Edilen Hastada Sigmoid Kolon Kanseri
17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, P-90

18.Sıçanlarda Batın İçi Yapışıklıkların Önlenmesinde Serum Fizyolojikli Lavajın Yeri
16. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006