Op. Dr. Orhan Yağmurkaya

Op. Dr. Orhan Yağmurkaya


Uzmanlık : Genel Cerrahi


Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim :

Eyüp Süper Lisesi  (1997-2001)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa ( 2001-2007)
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne (2008-2013)

 


Deneyim:

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne 2008-2013
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013-2017 
Özel Adatıp Hastanesi 2018-...

 


Üyelikleri :

Türk Cerrahi Derneği Üyeliği
Sakarya Tabip Odası 

 


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

Bilimsel Çalışmalar
1.Visualizing biliary tracts with isosulphan blue to prevent injury during laparoscopic cholecystectomy: a preliminary cadaveric study.
Ozkan OV, Yagmurkaya O, Sahin MF, Gurler AS, Kucuker H. 
Surg Radiol Anat. 2015 Dec;37(10):1233-7. 
 
2.An Unusual Cause of Abdominal Pain: Three Lead Pellets within the Appendix Vermiformis.
Ozkan OV, Muderris V, Altintoprak F, Yagmurkaya O, Yalkin O, Celebi F.
Case Rep Surg. 2015;2015:496372.
 
3.Intestinal obstruction due to phytobezoars: An update. 
Dikicier E, Altintoprak F, Ozkan OV, Yagmurkaya O, Uzunoglu MY.
World J Clin Cases. 2015 Aug 16;3(8):721-6. 
 
4.Coexisting Situs Inversus Totalis and Immune Thrombocytopenic Purpura. 
Gündogdu K, Altintoprak F, Uzunoglu MY, Dikicier E, Zengin I, Yagmurkaya O. Case Rep Surg. 2016;2016:8605673
 
5.Carcinoid tumor of appendix; retrospective review of 1800 patients. 
Yagmurkaya O, Dikicier E, Cakmak G, Demir H, Firat N, Çapoğlu R, Uzunoğlu MY, Altintoprak F.
European Journal of General Medicine (Baskıda)
 
6.Spleen rupture due to brucellosis. 
Yagmurkaya O, Oğuz S, Kahya E, Aksoy H, Albayrak D, Sağıroğlu T.
Ulus Cerrahi Derg.(Baskıda)
 
Ulusal yayınlar:
 
 
1.A Rare Case of Acute Abdomen: Perforation Secondary to Intramural Hematoma at Rectosigmoid Region.
Yağmurkaya O, Kahya E, Aksoy H, Tuncel SA, Albayrak D.
J Clin Anal Med 2013;4(3): 318-20.
 
2.Kök hücre ve cerrahi. 
Özkan OV, Yağmurkaya O. 
Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2014;7(3):17-28.
 
3.Contemporary Management of Acute Biliary Pancreatitis.
Özkan OV, Yağmurkaya O, Şit E
J Clin Anal Med 2015;6(6): 799-806.
 
4.Sternotomiye ihtiyaç duyan tiroidektomi: Karinaya uzanan guatr. 
Çelebi F, Özkan OV, Gündüz Y,Yalkın Ö, Yagmurkaya O, Kara İ, Dikicier E, Zengin İ.
Sakarya Med J.  (Baskıda)
 
 
 
Uluslararası Posterler
 
 
 
1.A Very Rare Cause Of Abdominal Pain: Three Lead Shots Within The Appendix Vermiformis. The 49th International Congress of European Society for Surgical Research. 21-24 May 2014, Budapest, Hungary.
 
2.Visual Perception Of Biliary Tracts With Isosulphan Blue For Prevention Of Injury During Laparoscopic Cholecystectomy: A Cadaveric Study. The 49th International Congress of European Society for Surgical Research. 21-24 May 2014, Budapest, Hungary.
3.Giant Anaplastic Thyroid Carcinoma Arising In A Neglected Goitre: A Case Report. The 49th International Congress of European Society for Surgical Research. 21-24 May 2014, Budapest, Hungary.
 
4.Simultaneous Celiac Trunk and Mesenteric Artery Thrombosis: Two Case Reports.1st Intercontinental Emergency Medicine Congress Critical Care and Emergency Medicine Congress International. 15-18 May 2014, Antalya, Turkey.
 
5.Simultaneus Meckel’s Divertuculum and Carsinoid Tumor Of the Appendix.1st Intercontinental Emergency Medicine Congress Critical Care and Emergency Medicine Congress International.15-18 May 2014, Antalya, Turkey.
 
6.Fournier Gangrene Developing In A Case With Transverse Myelitis.1st Intercontinental Emergency Medicine Congress Critical Care and Emergency Medicine Congress International.15-18 May 2014, Antalya, Turkey.
 
7.Port Site Hernia After Laparoscopic Cholecystectomy. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress Critical Care and Emergency Medicine Congress International.15-18 May 2014, Antalya, Turkey.
 
8.Abdominal Trauma Due To Livestock. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress Critical Care and Emergency Medicine Congress International.15-18 May 2014, Antalya, Turkey.
 
9.Esophageal perforation due to nasogastric tube. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress Critical Care and Emergency Medicine Congress International.16-19 April 2015, Antalya, Turkey.
 
10.Small bowel perforation due to fish bone.2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress Critical Care and Emergency Medicine Congress International.16-19 April 2015, Antalya, Turkey.
 
11.Valentino’s syndrome. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress Critical Care and Emergency Medicine Congress International.16-19 April 2015, Antalya, Turkey.
 
12.İleus secondary to fecaloma.2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress Critical Care and Emergency Medicine Congress International.16-19 April 2015, Antalya, Turkey.
 
 
Ulusal Posterler
 
 
1.İntestinal tıkanıklığın nadir nedeni; erişkin intussepsiyonu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Antalya.
 
2.İdyopatik myelofibrozisli hastada ince barsak striktürü zemininde gelişen ince barsak perforasyonu; olgu sunumu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Antalya.
 
3.Alt gastrointestinal sistem kanamasının nadir nedeni; jejunum kaynaklı gastrointestinal stromal tümör.9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Antalya.
      
4.Nadir bir masif alt gastrointestinal sistem kanama nedeni: İnce bağırsak lenfoması. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Antalya.
 
5. Nadir Bir Akut Batın Olgusu; Rektum Intramural Hematomuna Seconder Perforasyon. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi.15-19 Mayıs 2013, Antalya
 
6.Nadir bir intestinal obstrüksiyon olgusu: Chiliaditi Sendromu. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 
7.Karaciğerden kaynaklanıp pelvise kadar uzanan dev kist hidatik. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 
8.Deneysel hepatik rezeksiyon modelinde kafeik asit fenetil esterin karaciğer rejenerasyonuna etkisi. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 
9.Nadir bir spontan dalak rüptürü nedeni: brusella. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 
10.Akut apandisit ile ayırıcı tanısı zor bir durum: çekum divertiküliti - 3 olgu sunumu. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 
11.Jejunal Divertikülozise Bağlı Perforasyon Olgusu. 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 
12.Nadir Bir Olgu Sunumu: Delici Kesici Alet İle İzole Safra Kesesi Yaralanması. 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 
13.Nadir Bir Acil Operasyon: Whipple Prosedürü. 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 
14.Retroperitoneal Hematomla Seyreden Abdominal Aort Yaralanması. 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 
15.Nadir bir internal herni sebebi; Apendiksin tubaya yapışması. 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 
16.ERCP sonrası stent migrasyonuna bağlı duodenum perforasyonu. 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 
BİLİMSEL TOPLANTI VE KURSLARA KATILIM
 
1. Non-kolorektal Gastrointestinal Kanserlerin Multidisipliner Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. 02 Kasım 2013, Kocaeli.
2. Demanding Future of Breast Cancer Management. 30 Kasım 2013, Kocaeli.
3. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.
4. Trakya Üniversitesi Balkan Endoskopi Uygulamaları Sempozyumu. 24 Mayıs 2014, Edirne.
5. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 25-29 Kasım 2015, Antalya.
6. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, mezuniyet sonrası kurs programı. 25-29 Kasım 2015, Antalya.
7. Trakya Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanma Serfika Kursu. 14.03. 2011, Edirne.
8. Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik ilkeler sempozyumu. 18.08.2009, Edirne.