Op. Dr. Osman Metin


Uzmanlık : Üroloji


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 1964


Eğitim :

Erciyes Ün. Tıp Fakültesi (1981-1988)
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1991 - 1996)


Uzmanlık Alanları :

Endoüroloji
Taş Hastalığının konservatif ve minimal invaziv tedavisi
Perkütan Böbrek Cerrahisi (Kapalı Böbrek Ameliyatı)
Üroonkoloji (Ürolojik Tümör hastalıları)
Androloji (Kısırlık ve İktidarsızlık tedavileri)


Deneyim:

Bitlis Adilcevaz (1989-1990)
İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1991-2005)
İstanbul Cerrahi Hastanesi (1999 - 2005)
Özel Adatıp Hastanesi (2005-...) 

 


Üyelikleri :

Türk Tabibler Birliği
Türk Üroloji Derneği
Kontinans Derneği
Androloji Derneği
Endoüroloji Derneği
Ürolojik Cerrahi Derneği


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

MESLEKİ EĞİTİM

1- 13.Ulusal Üroloji Kongresi 02 – 05 Kasım 1994 Antalya
2- 2 nd International Congress on Andrology 17-20 Mayıs 1995 İstanbul
3- 14.Ulusal Üroloji Kongresi 20 – 23 Ekim 1996 Antalya
4- 15.Ulusal Üroloji Kongresi 25 – 29 Ekim 1998 Antalya
5- 1. İstanbul Urolithiasis Sempozyumu 28 – 29 Mayıs 1999 İstanbul
6- 5.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 13- 15 Ekim 1999 Gaziantep
7- 1.Ege Laparoskopik Üroloji Günleri 14-16 Nisan 2005 İzmir
8- 1.İstanbul Laparoskopik Üroloji Günleri 14 – 15 Mart 2005 İstanbul
9- İstanbul Perkütan Renal Cerrahiler Kursu 21 – 22 Mart 2002 İstanbul
10- XVIIth EAU Congress, 23 – 26 Şubat 2002 NEC,Birmingham İngiltere
11- 10th European Symposium on Urolithiasis 11 – 14 Haziran 2003 İstanbul
12- 5.Ulusal Endoüroloji Kongresi 24 – 26 Ekim 2003 Diyarbakır
13- 7.Akdeniz Video – Endoskopik Üroloji Kursu 22 – 24 Nisan 2004 Antalya
14- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 5. Ulusal Kongresi 24 – 26 Mayıs 2004 İstanbul
15- 18.Ulusal Üroloji Kongresi 02 – 07 Ekim 2004 Antalya
16- American Urological Association Annual Meeting 21–26 Mayıs 2005 San Antonio. Texas
17- 10.Ulusal Androloji Kongresi 29 Mayıs – 1 Haziran 2013 Bodrum/ Muğla

KİTAPLAR
“Yetişkinlerde ve Çocuklarda Ameliyat Öncesi Değerlendirme” kitabında “Ameliyat Öncesi Ürolojik Değerlendirme” bölümü yazarlığı: U Kuyumcuoğlu O Metin. Editör Dr.Necmi Kurt, 20.Bölüm 251-268

TEBLİĞ / YAYINLAR
1_Türkiye'de endoürolojik uygulamaların sıklığı ve yeni teknolojilerin kullanımı:
Anket çalışması sonuçları U Kuyumcuoğlu, O Metin, E Erbay, B Eryıldırım N
Penbegül Turkish J Urology 2005; 31: 539-546
3- Mesane biyopsisinde intravezikal lidocain uygulanımı
F Tarhan, A. Özgül. C Göktaş O.Metin, D Ersev, U.Kuyumcuoğlu Turkish J Urology 1994; 20: 393-395
4- Üretral Defekt oluşturulmuş köpeklerde everte edilmiş ven grefti kullanımı
Alper Sayharman, Osman Metin, Fatih Tarkan, Aydın Özgül, Uğur Kuyumcuoğlu
J Kartal TR. 2002; 13(1): 23-26
5 -Serum PSA düzeyi yüksek olan hastaların çok yönlü analizi. Tarhan F, Cangüven Ö, Metin O, Özgül A, Kuyumcuoğlu U: Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, s.35, 1998
6- Wılms Tümörlü Olgularda Tedavi Sonuçlarımız
U Kuyumcuoğlu, B Eryıldırım, O Metin, F Tarhan E Erbay A Özgül Türk Üroloji Dergisi: 30 (1): 29-34, 2004
7- 3. Tarhan F., Erbay E, Özgül A, Metin O, Kuyumcuoğlu U. Deneysel testis torsiyonunun karşı testis kan akımına etkisi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi. 25-29 Ekim 1998. Antalya.
8 - Kuyumcuoğlu U., Metin O, Özgül A., Tarhan F., Erbay E. Üretra darlıklarında açık cerrahi yaklaşım: 6 yıllık çalışma sonuçlarımız. 15. Ulusal Üroloji Kongresi. 25-29 Ekim 1998. Antalya.
9 - Kuyumcuoğlu U., Metin O, Özgül A., Tarhan F., Erbay E. Peyroni plak eksizyonu ve venöz greft uygulaması-Bir olgu sunumu. 15. Ulusal Üroloji Kongresi. 25-29 Ekim 1998. Antalya.
10 - Tarhan F., Erbay E, Metin O, Özgül A, Kuyumcuoğlu U. Sress inkontinanslı hastalarda abdominal leak point pressure ile üretral basınç profilometrisinin karşılaştırılması. 1.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 8-11 Haziran 1999, İstanbul (En iyi poster ikincilik ödülü).
11-. Metin O. , Kuyumcuoğlu U. , Erbay E. , Şirin G. , Uruç F. PCNL öncesi ve sonrasi renal parankimin sintigrafik değerlendirmesi. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 24-26 Ekim 2003. Diyarbakır.
12 -Metin O, Kuyumcuoğlu U, Erbay E, Penbegül N: Soliter böbrekte pelvik transisyonel hücreki karsinomun perkütan rezeksiyonu: video sunumu. 7. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu. 22-24 Nisan 2004. Antalya.
13 - B. Eryıldırım, E. Erbay, O. Metin, F. Uruç, U. Kuyumcuoğlu. ESWL?de parenteral ve lokal analjezi etkinliğinin karşılaştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-86, sayfa
14 - B. Eryıldırım, F. Tarhan, N. Penbegül, E. Erbay, O. Metin, U, Kuyumcuoğlu. Primer vezikoüreteral reflüde endoskopik kalsiyum hidroksilapatit (Coaptite®) enjeksiyon tedavisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-316, sayfa 237.
15 - E. Erbay, B. Eryıldırım, O. Metin, G. Faydacı, F. Tarhan, U. Kuyumcuoğlu, T. Çalışkan. 98 renal travma olgusunun retrospektif analizi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-61, sayfa 107.
16 - E. Erbay, F. Tarhan, B. Eryıldırım, O. Metin, U. Kuyumcuoğlu. Burch tipi kolposistoüretropeksi: uzun dönem sonuçlarımız. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-185, sayfa 170.
17 - U. Kuyumcuoğlu, O. Metin, G. Şirin, B. Eryıldırım, E. Erbay. Anterior üretra darlıklarında açık cerrahi yaklaşım: 12 yıllık çalışma sonuçlarımız. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-329, sayfa 244.
18 - U. Kuyumcuoğlu, O. Metin, E. Erbay, B. Eryıldırım, T. Çalışkan. Türkiye?de ürologların ilgi alanları ve eğitim ihtiyacı duyulan konular: anket çalışması sonuçları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-310, sayfa 234.
19 - U. Kuyumcuoğlu, O. Metin, E. Erbay, B. Eryıldırım, U. Yücetaş. Üriner sistem taşlarının cerrahi tedavisine bakış: Anket çalışması sonuçları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-74, sayfa 114.
20 - U. Kuyumcuoğlu, O. Metin, E. Erbay, B. Eryıldırım, N. Penbegül. BPH tedavisinde yöntem seçimi ve alternatif tedavilere bakış: Anket çalışması sonuçları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, S-54, sayfa 29.
21 - O. Metin, N. Penbegül, E. Erbay, B. Eryıldırım, U. Kuyumcuoğlu. Posterior üretral valv ablasyonu: Video sunumu. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, V-8, sayfa 343.
22 - U. Kuyumcuoğlu, B. Eryıldırım, O. Metin, E. Erbay, G. Faydacı, A. Özgül. ?Midpenil ve Proksimal Penil Hipospadias olgularında Belt-Fuqua ve TİP Üretroplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması: 97 Olgunun Retrospektif Analizi? 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı P-237, sayfa 248.