Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Sorumlu Ekip

  Yönetimden Bir Temsilci / Başhekim

  Osman METİN

  Hekim( Dahiliye Uz.)/ Komite Başkanı

  Coşkun ZERGEÇİT

  Eczacı

  Tahsin AYKENT

  Hemşirelik Hizmetleri Müdürü/Performans Geliştirme ve Denetim Müdürü

  Serap AY

  Enfeksiyon Hemşiresi

  Nilgün YILDIRIM