Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Sorumlu Ekip

Yönetimden Bir Temsilci / Başhekim 

 

Hekim (Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı)

 

Eczacı