İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Başkan - İşveren Vekili

 

İşyeri Hekimi

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

İş Güvenliği Uzmanı

 

Performans Geliştirme ve Denetim Müdürü

 

Çalışan Temsilcisi (Baş temsilci)

 

Çalışan Temsilcisi

 

Çalışan Temsilcisi

 

Formen Temsilcisi Yedek 

 

Çalışan Temsilcisi. Ydk. (Baş temsilci)

Çalışan Temsilcisi. Ydk.

 

Çalışan Temsilcisi. Ydk.

 

Kurul Üyesi (Hasta Hizmetleri Müdürü)

 

Teknik Servis Sorumlusu

 

Biyomedikal Sorumlusu