Pembe Kod Yönetim Ekibi

Genel Direktör

 

Tıbbi Temsilci / Başhekim 

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Teknik Servis Sorumlusu

 

Güvenlik Amiri

 

Pediatri Servis Hemşiresi

 

Karma Servis Sorumlu Hemşiresi / Başhemşire Yardımcısı