UZM.DR.

CEMAL AYDOĞAN LERMİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

E RANDEVU
 • Doğum Yeri, Tarih
  İstanbul, 1962
 • Yabancı Diller
  İngilizce
 • E-mail Adresi
 • Telefon Numarası
  444 1 311
 • Tıbbi İlgili Alanları
  • Kronik Hepatitler
  • Bulaşıcı Hastalıklar 
  • Paraziter Hastalıklar
  • HIV
  • Hastane Enfeksiyonları
  • Tropikal Hastalıklar
  • Seyahat Hastalıkları

BİYOGRAFİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cemal Aydoğan Lermi, 1990 – 1996 tarihleri arasında International Hospital’da 5 yıl süresince Bulaşıcı Hastalıklar Danışmanı ve Acil Servis Şefi olarak çalışarak 2001 yılına kadar görevine devam etti. 1997 – 1998 yılları arasında New York’ta Winthrop University Hospital'da Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde gönüllü olarak görev alan Lermi, 1996 yılından beri özel sektörde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaktadır. 
 
EĞİTİM

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

 • Şişli Etfal Hastanesi, 1996 / İstanbul
 • Winthrop University Hospital NY– Infestious Disease Division, 1997-1998 /New York

Tıp Doktoru Eğitimi

 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1986 / İstanbul
 
BİLİMSEL YAYINLAR
1-Yıldırım S. Sarpel C. Lermi A. Diagnostic value of blind bronchoalveolar lavage for suspected pneumonia in intensive care unit patient . ANKEM1995 congress antalya, turkey. ANKEM kongre kitabı 216, 1995
2- Lermi A. Çetin BD, Sar N: Toksik şok sendromu. 5. internasyonal infeksiyon hastalıkları kongresi 1995 İstanbul Türkiye. Kongre kitabı 22,05, 1995
3- Akvardar T, Erdem S, Lermi A: mikst malarya enfeksiyonu. 5. internasyonal infeksiyon hastalıkları kongresi 1995 İstanbul Türkiye. Kongre kitabı 22,05, 1995
4- Lermi A:Cunha BA: pseudomonas aeriginosa arteriel line infection. Infectious disease practice, 21 , 1998
5- Lermi A:Cunha BA: differantial diagnosis of babesiosis and malaria . Infectious disease practice, 22 , 1998
6- Lermi A.: leptospirosis. Infectious disease practice, 22, 1998
7- Lermi A, Cunha BA:arteriel line infectyions; editorial letter. Infectious disease Clinical practice. 85, 1998.
 

EĞİTİM KİTABI

Sinir Sistemi İnfeksiyon Hastalıkları, Kitap
Turgut Yayıncılık 2002 ISBN:7985-45-X
 
EL KİTAPLARI
1-Antibiyotik Kullanım Klavuzu, El kitabı–İnternationalHospital
2-Hastane Enfeksiyonları El kitabı–InternationalHospital
3-Sepsis, El Kitabı–InternationalHospital
4-Seyahat Hastalıkları El Kitabı–İnternationalHospital
5-Yoğun Bakım Enfeksiyonlarına Pratik Yaklaşım El Kitabı
6-Dahili ve Cerrahi Proffilaksiel Kitabı
 
KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİMLER, KURSLAR VE KONFERANSLAR
• Klinik Araştırma Planlama ve Uygulama Kursu–KLİMİK1997
• Infeksiyon Hastalıkları Konsultasyonları
• Infeksiyon Acilleri
• Hastane Infeksiyonları Sempozyumu Infeksiyon ve Antibiyotikler
• Febrilnötropeni Sempozyumu Özel Konak Enfeksiyonları
• Internal Medicine Board Review Course – New York 1997
 
KURUM ÜYELİKLERİ
• TTB (Türk tabipler Birliği İstanbul tabip Odası)
• KLİMİK(Klinik Mikrobiyoloji Derneği)
• Türk İnfeksiyon Vakfı
• American Association of the Advencement of Science
• International Society of Travel Medicine
• Medikal Estetik Hekimleri Derneği