OP.DR.

ENGİN EVCİ

ÜROLOJİ

E RANDEVU
 • Doğum Yeri, Tarih
  Kayseri, 1973
 • Yabancı Diller
  İngilizce
 • E-mail Adresi
 • Telefon Numarası
  444 1 311
 • Tıbbi İlgili Alanları
  • Endoüroloji (Laparoskopik - Perkutan - Üreterorenoskopik - TUR ve diğer yöntemlerle yapılan Kapalı Böbrek - Üreter - Prostat - Mesane Ameliyatları) 
  • İnfertilite (Kısırlık tedavisi, Mikrovarikoselektomi), Prostat Hastalıkları ( TUR, Laser, Açık Ameliyat) 
  • Üroonkoloji (Böbrek, Prostat, Mesane ve Testis Tümörlerinin Teşhis ve Tedavisi)
  • Cinsel Fonksiyon Bozuklukları (Penil Protez) 
  • Çocuk Ürolojisi (Sünnet, İnmemiş Testis, Hipospadias, VUR) 
  • Kadın Ürolojisi  (İdrar Kaçırma Tedavisi,  Ürodinami)

BİYOGRAFİ

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Evci, üroloji ihtisasının tamamlanmasının ardından SSK Yalova Bölge Hastanesi’nde Üroloji Kliniği kurucu hekimi olarak göreve başladı. 2005 yılında kamu görevinden ayrılıp Özel Avicenna Umut Hastanesi’nde 12 yıl süre ile Üroloji Uzmanı olarak çalıştı. Haziran 2017 tarihinden itibaren ise Özel Adatıp Kurtköy Hastanesi İstanbul’da Üroloji Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.  
 
EĞİTİM

Üroloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

 • SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, 2000 / İstanbul

Tıp Doktoru Eğitimi

 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996 / İstanbul
 
DOKTORA TEZ BAŞLIĞI
Mesane Tümörü Tanısında NMP22 Testi , BARD-BTA Testi ve Mesane Yıkantı Sitolojisinin Güvenilirliği SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2000) – Tez Danışmanı: Op. Dr. Erol ARAS
 
KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİMLER, KURSLAR VE KONFERANSLAR
1. 1E1 Yerinde Canlı Laparoskopi Kursu (S.B.Ü.Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 25-26 Mayıs 2017)
2. Ürodinami Kursu - Kontinans Derneği (6-8 Mayıs 2017)
3. 1E1 Yerinde Canlı PNL Kursu (S.B.Ü.Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28 Nisan 2017)
4. İşyeri Hekimliği Sertifikası – ÇSGB (Nisan 2016 Dönemi)
5. Taş Hastalıkları Toplantısı ve Kursu (Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10 Ekim 2015)
6. 1E1 Yerinde Canlı RIRS Kursu (Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11-12 Aralık 2014)
7. Ulusal Üroloji Kongresi (2001 - 2015)
8. Endoüroloji Kongresi (1998 - 2015)
9. 95th AUA Annual Meeting (Atlanta, 2000)
10. 1.Continent Urinary Diversion Course (İstanbul, 1998)

KURUM ÜYELİKLERİ

• Türk Üroloji Derneği
• Avrupa Üroloji Derneği (EAU)
• Endoüroloji Derneği
• Türk Tabipler Birliği – İstanbul Tabip Odası