OP.DR.

HAKAN ERDOĞAN

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

E RANDEVU
 • Doğum Yeri, Tarih
  Kastamonu, 1978
 • Yabancı Diller
  İngilizce
 • E-mail Adresi
 • Telefon Numarası
  444 1 311
 • Tıbbi İlgili Alanları
  • Bel ve Boyun Fıtıkları
  • Beyin Tümörleri
  • Omurga ve Omurilik tümörleri
  • Parkinson Cerrahisi (Beyin Pili) / Epilepsi Cerrahisi
  • Beynin Damarsal Hastalıkları – Anevrizma (balonlaşma), AVM
  • Beyin Kanamaları / Kafa Travmaları
  • Omurga ve Omurilik Yaralanmaları
  • Doğumsal Anomaliler / Hidrosefali
  • Periferik Sinir Tümörleri / Sinir Sıkışmaları
  • Beyin ve Sinir Cerrahisi
  • Epilepsi Cerrahisi
  • Kafa Travmaları
  • Omurgada Darlık ve Kayma

BİYOGRAFİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakan Erdoğan, sırasıyla; Diyarbakır Asker Hastanesi, Kilis Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Johns Hopkins Anadolu Sağlık Merkezi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Operatör Doktor olarak görev yaptı. 2017 yılının Haziran ayında Özel Adatıp Hastanesi İstanbul’da çalışmaya başlayan Dr. Erdoğan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir.
 
EĞİTİM

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2009 / İstanbul

Tıp Doktoru Eğitimi

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001 / İzmir

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1.   Karaoğlan A., O. Akdemir, H. Erdoğan, A. Colak, “A rare emergency condition in neurosurgery: foot drop due to Paget's disease”, Turk Neurosurg, 19, 208-210, (2009).
7.1.2.   Kaya M., H. Erdogan, C. H. Yildirim, E. Tasdemiroglu, A. Akbasak. Autism and Cerebellar Mutism: A Review of the Neuroanatomical Findings.  (2012) Autism 2:105. doi: 10.4172/2165-7890.1000105
7.1.3.    Kaya M, Yildirim CH, Kosemehmetoglu K, Huseyinoglu U, Erdogan H, Akbasak A, Tasdemiroglu E. Alpha-lipoic acid reduces peridural fibrosis after laminactomy of lumbar vertebrae in rabbits. Acta Neurochir (Wien). 2012 Jul;154(7):1241-5. Epub 2012 May 19.
 
7.1.4.    Kaya M., H. Erdogan, C. H. Yildirim, A. Akbasak, E. Tasdemiroglu, “Ectopic 
Hypothalamic and Pituitary Hormone Secreting Syndromes” Neurosurgery Quarterly: February 2013 - Volume 23 - Issue 1 - p 33–39 doi: 10.1097/WNQ.0b013e318275dad1
 
7.1.5.    Kaya M., C.H. Yildirim, H. Erdogan, E. Tasdemiroglu. May we use communication as an 
instrument?: A simple neuro-monitorization method for peripheral nevre tumor resection (Case Report). Journal of Perioperative Practice 2013 Mar;23(3):53-5.  
 
7.1.6.    Aydin M.V., H.Erdogan, E. Tasdemiroglu. Renal Cell Carcinoma Lately Metastatic To 
Cerebral Parenchyma That Causes Intracerebral Hemorrhage (Case report) Neurosurgery Quarterly Post Author Corrections: December 23, 2013 doi: 10.1097/WNQ.0b013e3182a2fd47
 
7.1.7.   Erdogan H., MV. Aydin, E. Tasdemiroglu. Tumor-to-tumor Metastasıs of the Central Nervous 
7.1.2. System (Revıew Artıcle) Turk Neurosurg, 24(2):151-62, 2014.
 
7.1.8.  Erdogan H., M. Tuncdemir, B. Kelten, O. Akdemir, A. Karaoglan, E. Tasdemiroglu. The Effects of Difumarate Salt S-15176 After Spinal Cord Injury in Rats. J Korean Neurosurg Soc. 2015 Jun;57(6):445-54.
 
7.1.9.   Antar V., O. Baran, S. Yuceli, H. Erdogan, O. Altintas, G. Baran Eryigit, E. Tasdemiroglu. Assessment of the neuroprotective effects of the acetylcholinesterase inhibitor Huperzine A in an experimental spinal cord trauma model. J Neurosurg Sci . 2015 Oct 16. Ahead of Print 
 
7.1.10. Kelten B., H. Erdogan, V. Antar, S. Sanel, M. Tuncdemir, M. Kutnu, A. Karaoglan, T. Orki. Pentoxifylline Inhibits Epidural Fibrosis in Post-Laminectomy Rats. Med Sci Monit, 2016; 22:840-847.
 
7.1.11. Kaya A.H., H. Erdogan, E. Tasdemiroglu. Searching Evidences of Stroke in Animal Models: A Review 
of Discrepancies.  Turkish Neurosurgery. 2017; 27(2):167-173. DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.15373-15.2
 
7.1.12. Erdogan H. B. Kelten, M. Tuncdemir, S.P. Erturkuner, H. Uzun, A. Karaoglan. Hemostasis vs. Epidural Fibrosis?: A Comparative Study on an Experimental Rat Model of Laminectomy. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2016;50(5):323-30. doi: 10.1016/j.pjnns.2016.05.002. 
 
7.1.13. Erdoğan H. Ahmet HK, Bilal K, Aziz Y and Erol T. Atypical Localization of Grossly Calcified Dysembryoplastic Neuroepithelial Tumor (DNT): Case Report. Austin Neurol & Neurosci. 2017; 2(1): 1016.
 
7.1.14. Erdogan H, Antar V, Kaya AH, Fırat L, Kubilay T et al. (2017) Animal Models of Autism Spectrum Disorder. J Neurol Stroke 6(4): 00209. DOI: 10.15406/jnsk.2017.06.00209
7.1.15. Erdogan H, Altun A, Kuruoglu E, Kaya AH, Dağçınar A. Difficulties of Distal Catheter Insertion of Ventriculoatrial Shunting in Infants and Little Children. Turkish Neurosurgery. Ahead of Print. DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.21304-17.2
7.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  
7.2.1. Balioglu M. B., A. Albayrak, Y. Atici, T. Tacal, D. Kargin, M. A. Kaygusuz, C. H. Yildirim, H. 
7.2.2. Erdogan, A. Bursali, E. Tasdemiroglu. Caudal regressıon syndrome (sacral agenesis) wıth assocıated anomalıes Kaudal regresyon sendromu (sakral agenezi) ile ilgili anomaliler  The Journal of Turkish Spinal Surgery Cilt: 24 • Sayı: 3 • Temmuz 2013 ss. 191-198
 
7.2.3. Kelten B., H. Erdogan, S. Yuceli, A. O. Akdemir, A. Karaoğlan. Subaraknoid Kanama için Uyarıcı 
bir Semptom: Sentinel başağrısı. A Premonitory Symptom for Subarachnoid Hemorrhage: Sentinel Headache. Maltepe Tıp Dergisi, Cilt:6 Sayı:2 Temmuz 2013 ss 46-49
 
7.2.4. Erdoğan, H., B. Kelten, O. Akdemir, A. Karaoğlan, E. Taşdemiroglu. Otizm ve Serebellar 
Mutizm: Nöroanatomik Bulguların bir Derlemesi. Autism and Cerebellar Mutism: A Review of the Neuroanatomical Findings. Maltepe Tıp Dergisi, Cilt:6 Sayı:2 Temmuz 2013 ss 57-65
 
7.2.5. Erdoğan H., B. Kelten, S.C.Yücetaş, N.Çınar, A. Karaoğlan, E. Taşdemiroğlu. Beynin Lenfatik 
Drenaj ve Protein Eliminasyon Yetmezliğine Bağlı Arteriyopatileri. Cerebral Arteriopathies due to Failure of Lymphatic Drainage and Protein Elimination. Maltepe Tıp Dergisi, Cilt:5 Sayı:3 Ekim, 2013 ss 32-40
 
7.2.5.  Kelten B., H. Erdogan, A. Karaoglan, O. Akdemir. Spontaneously regressed syringomyelia in type I Chiari case. Maltepe Tıp Dergisi, 2015, 7, 1, 001-003
 
7.2.6. Erdogan H., A. Karaoglan. Nörofibromatozis Tip 2. Türk Nöroşirürji Dergisi 26(Ek Sayı 1): 92-100, 2016
 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler  
7.3.1. Neuroprotective and antiapoptotic effects of difumarate salt S-15176 in secondary damage 
after spinal cord injury in rat model. Tuncdemir M, Ozturk M, Erdoğan H, Karaoğlan A. SCANDEM 2011 Proceeding Book, Annual Meeting of Scandinavian Microscopy Society, University Oulu, Finland, June 8-10, 
2011, p:48
 
7.3.2. Kaya M., C. H. Yildirim, H. Erdogan, M. B. Balioglu, E. Tasdemiroglu, A. Akbasak, “Is Duraplasty 
Necessary Following Suboccipital Craniectomy During the Surgical Intervention for Chiari Type I Malformation?”, Poster Presentation. The EANS Neurosurgeons CME Meeting, Innsbruck, Austria, 16-19 February, 2012.
 
7.3.3. Ozaydin I., E. Unsaldi, O. Aksoy, S. Yayla, M. Kaya, M. B. Ulkay, A. Aktas, E. Tasdemiroglu, M. 
Cihan, B. Kurt, H. C. Yildirim, A. Sengoz, H. Erdogan, “The Effect of Silicone Tube and Silicone Tube+Hyaluronic Acid Application on Adhesion Formation in Experimental Perineurorrhaphy and Epi-neurorrhaphy with Rat Models”, 2nd International Neural Regeneration Symposium, Sept 21-25, 2012, Shenyang/China.
 
7.3.4. Aydin M. A., H. Erdogan, M. Kaya, C. H. Yildirim, G. Eran, C. Ongut, A. Akbasak, E. 
Tasdemiroglu, “Renal Cell Carcinoma Lately Metastatic to Cerebral Parenchyma”, Oral Presentation. 3rd International Levantine Forum. 15-18 November 2012 Çeşme/İzmir-TURKEY
 
7.3.5. Erdogan H., O Akdemir, B. Kelten, S.C. Yucetas, M. Tuncdemir, M. Ozturk, A.Karaoglan. “The 
Effects of Difumarate Salt S-15176 in Spinal Cord Injury”, Oral Presentation. Xth International Turkish Spine Congress. 17-20 April 2013, Cappadocia, TURKEY.
 
7.3.6. Erdogan H., M. V. Aydin, C. Ongut, E. Tasdemiroglu. “Hemangioma of The Thoracic Vertebra”, 
Poster Presentation. Xth International Turkish Spine Congress. 17-20 April 2013, Cappadocia, TURKEY.
 
7.3.7. Erdogan H., S. C. Yucetas, B. Kelten, A. Karaoglan, E. Tasdemiroglu. “Cervical Pott’s Disease”, 
Poster Presentation. Xth International Turkish Spine Congress. 17-20 April 2013, Cappadocia, TURKEY.
 
7.3.8. Yucetas S.C., H. Erdogan, A. Yildirim, B. Kelten. “Percutaneous Microdiscectomy in Lumbar 
Disc Herniation: Evaluation of 30 Patients According to VAS Scores. Poster Presentation. 2nd Middle East Spine Meeting, 16-19 May 2013, Çeşme, TURKEY.
 
7.3.9. Mumcu C., H. Erdogan, Chuck K.T.Lim. “Postoperative Outcomes After Trans-Sacral Epiduroscopic Laser Decompression (SELD). 3rd Middle East Spine Meeting, 12-14 May 2015, Cairo, Egypt.
7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 

 

7.4.1. Spinal Kord Travma modelinde mitokondriyal yolak inhibisyonu ile nöron apoptozunun engellenmesi. Tunçdemir M, Erdoğan H, Karaoğlan A, Öztürk M. 
12.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 26 – 30 Ekim 2011. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. Supplement, Cilt:31, Sayı:6, S:100; Aralık 2011

7.4.2. Kaya M., C. H. Yildirim, K. Kosemehmetoglu, U. Huseyinoglu, H. Erdogan, A. Akbasak, E. Tasdemiroglu, "Alfa-lipoik asit tavşanlarda lomber omurgada laminektomi sonrası peridural fibrozisi azaltır" Tartışmalı Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2012. 
7.4.3. Ozaydin İ., E. Unsaldi, O. Aksoy, S. Yayla, M. M. Kaya, B. U. Tunali, A. Aktas, E. Tasdemiroglu, M. Cihan, B. Kurt, H. C. Yildirim, A. Sengoz, H. Erdogan, “Deneysel Peri ve Epinöral Nörorafi Uygulanmış Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyalüronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna Etkisi”, 13. 

7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 
7.4.1. Spinal Kord Travma modelinde mitokondriyal yolak inhibisyonu ile nöron apoptozunun engellenmesi. Tunçdemir M, Erdoğan H, Karaoğlan A, Öztürk M. 
12.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 26 – 30 Ekim 2011. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. Supplement, Cilt:31, Sayı:6, S:100; Aralık 2011
 
7.4.2. Kaya M., C. H. Yildirim, K. Kosemehmetoglu, U. Huseyinoglu, H. Erdogan, A. Akbasak, E. Tasdemiroglu, "Alfa-lipoik asit tavşanlarda lomber omurgada laminektomi sonrası peridural fibrozisi azaltır" Tartışmalı Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2012. 
7.4.3. Ozaydin İ., E. Unsaldi, O. Aksoy, S. Yayla, M. M. Kaya, B. U. Tunali, A. Aktas, E. Tasdemiroglu, M. Cihan, B. Kurt, H. C. Yildirim, A. Sengoz, H. Erdogan, “Deneysel Peri ve Epinöral Nörorafi Uygulanmış Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyalüronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna Etkisi”, 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Sarıkamış/Kars 27 Haziran – 01 Temmuz, (2012).
 
7.4.4.  Yucetas S. C., H. Erdogan, T. Ateş, İ. Gezgin, G. Sahin. “Lomber Disk Hernisinde Perkütan Plazma Disk Koagulasyon Tedavisi: 70 Klinik Vakanın MR’da Modic ve Pfirrmann’s Dejenerasyonuna Göre Uzun Dönem Vas ve Oswesty Skala Sonuçlarının Değerlendirilmesi”. Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013.
7.4.5.  Yucetas S. C., U. Gülaçtı, T. Ateş, H. Erdogan, U. Lök, T. Bulut. “Perkütanöz Vertebroplasti: İki Farklı Cerrahi Tekniğin Karşılaştırılması”. Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013.
 
7.4.6.  Erdogan H., B. Kelten, O. Akdemir, Ş. Şahin, A. Karaoğlan. “Nöroleptik Malign Sendrom Sonrasında Gelişen Bir Hidrosefali Olgusu”. Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013.
 
7.4.7. Erdogan H. “Beyin Cerrahisi Teknolojileri ve Minimal İnvazif Teknikler”. Sözlü Sunum. IV. TURKMISC Tıp ve Teknoloji Sempozyumu, 7-8 Şubat2015, Maltepe Üniversitesi, Istanbul. 
 
7.4.8. Antar V., H. Erdoğan, O. Baran, S. Katar, B. Kelten, M. Uzel, A. Ertaş, E. Taşdemiroğlu. “Sakroiliak Eklem Stabilizasyonunda Cerrahi Anatomi: Bir Kadavra Çalışması”. Sözlü Sunum. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya.
 
7.4.9. Yucetaş S. C., C. H. Yıldırım, Y. Ehi, H. Erdoğan, T. Ateş, M. Kaya. “Serebrovasküler İnfarkt Sonrası Dekompresif Kraniektomi Yapılan 15 Hastanın Sonuçları”. Elektronik Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya.
 
7.4.10. Yucetaş S. C., K. Yıldırım, T. Ateş, H. Erdoğan. “Hallervorden-Spatz Sendromu, Nadir Görülen Bir Olgu”. Elektronik Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya.
 
7.4.11. Kelten B., S. Ekici, H. Erdoğan, O Sinanoğlu, N. Yener, A. Karaoğlan. “Solitary Cerebellar Metastasis From a Non-muscle Invasive Transitional Cell Carcinoma of Bladder”. Elektronik Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya.
 
7.4.12. Yucetaş S. C., Y. Ehi, C. H. Yıldırım, M. Kaya, İ. Gezgin, H. Erdoğan, S. Kılınç. “Hidrosefalide BOS Proteinin Mortalite Üzerindeki Etkisi”. Elektronik Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya.
 
7.4.13. Yucetaş S. C., H. Erdoğan, C. H. Yıldırım, M. Kaya. “Evaluation of 22 Patients Presenting Multiple Primary Brain Tumors”. Elektronik Poster Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya.
 
7. Kongre Katılımları
8.1.   Türk Nöroşirürji Derneği, 19. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, 2004.
8.2.   Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 1. Bilimsel Kongresi, İSTANBUL, 2005.
8.3.   Türk Nöroşirürji Derneği, 23. Bilimsel Kongresi, KIBRIS, 2009.
8.4.   The EANS Young Neurosurgeons CME Meeting, Innsbruck, Austria, 16-19 February, 2012.
8.5.   Türk Nöroşirürji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, 2012.
8.6.   Uluslararası Kök Hücre ve Nöroşirürji Sempozyumu 01-04 Mart 2012. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi/KARS.  
8.7.   Xth International Turkish Spine Congress. 17-20 April 2013, Cappadocia, TURKEY.
8.8. Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, “Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri” Sempozyumu, 26-29 Eylül, 2013/Çeşme Sheraton Kongre Merkezi, İzmir.
8.9. Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Kök Hücre Uygulamaları Sempozyumu, 13 Eylül 2014, Wyndam Kalamış Hotel, Istanbul.
8.10. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015, Antalya.
8.11. 7th ISMISS Turkey Congress & 3rd Asian Congress of Minimally Invasive Spine Surgery and Techniques, November 6-9, 2014.
8.12. IV. TURKMISC Tıp ve Teknoloji Sempozyumu, 7-8 Şubat 2015, Maltepe Üniversitesi, Istanbul.
8. Kurs Katılımları ve Eğitimler:
8.13. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri. 16-17 Eylül 2000.
8.14. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Beyin Tümörleri, 2005
8.15. SB Haydarpaşa Numune EA Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Günleri, Hipofiz Tümörleri ve Güncel Tedavi, 2005
8.16. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, III. Feyyaz Berkay Günleri, Endoskopik Hipofiz Cerrahisi, 2005
8.17. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Spinal Cerrahi Periferik Sinir Cerrahisi Doğumsal Spinal Anomaliler, 2006
8.18. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Nörovasküler Hastalıklar, 2007
8.19. The European Association of Neurosurgical Societies, Research Course-Methodology of Research and Publication, Lisbon, Portugal, 2007
8.20. The European Association of Neurosurgical Societies, Training Course on Vascular Neurosurgery, Lisbon, Portugal, 2007
8.21. İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Neurosurgery, Live Neurovascular Microsurgery Course, 2007
8.22. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Kafa Travmaları, Ağrı ve Fonksiyonel Nöroşirürji, 2008
8.23. The European Association of Neurosurgical Societies, Training Course on Tumour, Antwerp, Belgium, 2008
8.24. Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Spinal Cerrahi Yaz Okulu 1. Kurs, 2008, Pamukkale/DENİZLİ.
8.25. The European Association of Neurosurgical Societies, Training Course on Head Injury and Functional Neurosurgery, Prague, 2009
8.26. FLEX Flexible Lumbar Endoscopy Workshop, Sevilla, Spain, 2011
8.27. D-TRAX Cervical Facet System, Training Course, Dusseldorf, Germany, 2011
8.28. Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, Kars, 16-27 Nisan 2012
8.29. Kafkas Üniversitesi, Pegem Akademi İstatistik Araştırma Günleri, Kars, 7-10 Haziran 2012
8.30. Skull Base Endoscopic Surgery Workshop (live surgery and hands-on lab dissection), Nice, France, 2012 
8.31. Product Orientation for PDCT (Percutaneous Disc Coagulation Therapy) with Plasma D30 System, Konkuk University Medical Center, Korea, 2011.
8.32. International DBS Surgery & Micro Electrode Recording Cadaver Course, February 6-7, 2015 Istanbul, Turkey
8.33. 8th Istanbul Microneurosurgery Course - June 7-16, 2017 Istanbul/Turkey
8.34. Sağlık Hukuku Uygulamaları Eğitimi, Adatıp Kurtköy Hastanesi, 19 Temmuz 2017, İstanbul.
9. Kitaplar:
9.1. Uluslararası Kök Hücre ve Nöroşirürji Sempozyumu 01-04 Mart 2012. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi /KARS. Sempozyum Kitabı. Editör: Yrd. Doç. Dr. Hakan Erdoğan

KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİMLER, KURSLAR VE KONFERANSLAR

1. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri. 16-17 Eylül 2000.
2. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Beyin Tümörleri, 2005
3. SB Haydarpaşa Numune EA Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Günleri, Hipofiz Tümörleri ve Güncel Tedavi, 2005
4. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, III. Feyyaz Berkay Günleri, Endoskopik Hipofiz Cerrahisi, 2005
5. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Spinal Cerrahi Periferik Sinir Cerrahisi Doğumsal Spinal Anomaliler, 2006
6. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Nörovasküler Hastalıklar, 2007
 1. The European Association of Neurosurgical Societies, Research Course-Methodology of Research and Publication, Lisbon, Portugal, 2007
 2. The European Association of Neurosurgical Societies, Training Course on Vascular Neurosurgery, Lisbon, Portugal, 2007
 3. İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Neurosurgery, Live Neurovascular Microsurgery Course, 2007
 4. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Kafa Travmaları, Ağrı ve Fonksiyonel Nöroşirürji, 2008
 5. The European Association of Neurosurgical Societies, Training Course on Tumour, Antwerp, Belgium, 2008
 6. Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Spinal Cerrahi Yaz Okulu 1. Kurs, 2008, Pamukkale/DENİZLİ.
 7. The European Association of Neurosurgical Societies, Training Course on Head Injury and Functional Neurosurgery, Prague, 2009
 8. FLEX Flexible Lumbar Endoscopy Workshop, Sevilla, Spain, 2011
 9. D-TRAX Cervical Facet System, Training Course, Dusseldorf, Germany, 2011
 10. Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, Kars, 16-27 Nisan 2012

11. Kafkas Üniversitesi, Pegem Akademi İstatistik Araştırma Günleri, Kars, 7-10 Haziran 2012

 1. Skull Base Endoscopic Surgery Workshop (live surgery and hands-on lab dissection), Nice, France, 2012
 2. Product Orientation for PDCT (Percutaneous Disc Coagulation Therapy) with Plasma D30 System, Konkuk University Medical Center, Korea, 2011.
 3. International DBS Surgery & Micro Electrode Recording Cadaver Course, February 6-7, 2015 Istanbul, Turkey

21. 8th Istanbul Microneurosurgery Course - June 7-16, 2017 Istanbul/Turkey

KURUM ÜYELİKLERİ
• EANS - The European Association of Neurosurgical Societies
• TND - Türk Nöroşirürji Derneği