Misyon

Hasta, hasta yakını, çalışan ve kurumumuz ile ilişkili olan tüm kuruluşların ihtiyaç, beklenti, hak ve sorumluluklarını hizmet sunumunun her adımında göz önünde bulundurmak, yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun çalışarak, kurumlarımıza başvuran hastalara istisna gözetmeksizin her defasında hızlı, açık, dürüst, güvenilir tanı ve tedavi hizmeti sunmaktır.

ULAŞIM